For yderligere at øge sikkerheden for forbrugerne på digitale platforme indføres der et nyt lovkrav fra EU, Digital Services Act (DSA), den 10. juli 2023. Lovkravet betyder, at hvis du kører kampagner på Facebook og Instagram (Meta), skal du både oplyse, hvem der står bag annoncen, og hvem der betaler. Lovkravet vil også påvirke andre platforme som TikTok og Google. Vi vender tilbage med mere information om disse.

Hvad betyder ændringen?

Fra 10. juli 2023 (muligheden er dog tilgængelig i Ads Manager allerede fra 5. juni) skal du, når du annoncerer på Meta, med en målgruppe inden for EU, oplyse både hvem der står bag annoncen, altså hvem/hvilken virksomhed der er afsender, og hvem betaler for annoncen. Hvis dette ikke er angivet, vil annoncen ikke blive offentliggjort.

For mere information om, hvordan modtageren og betaleren bag en annonce er defineret – se Meta Business Hjælp.

De oplysninger, du giver, vises i Metas annoncebibliotek, men de vil ikke blive vist på selve annoncen eller i feed. Den forbliver i Metas annoncebibliotek i et år efter annoncens sidste eksponering.

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du annoncerer via Ticketmaster, behøver du ikke at gøre noget. Hvis du derimod kører dine egne kampagner på Meta, skal du gøre følgende:

Identificér modtager og betaler
DSA definerer en modtageren som “den fysiske eller juridiske person, på hvis vegne annoncen præsenteres”. DSA definerer betaleren som “den fysiske eller juridiske person, der har betalt for annoncen”‘”.

Indtast modtagere og betalere
Dette gøres, når du opsætter annoncerne i Ads Manager, når du har valgt en målgruppe og gælder for nye, dubletter eller annoncer med “væsentlige redigeringer”. Du kan angive flere modtagere via fritekstfeltet. Du kan også masseredigere i Ads Manager for at undgå at redigere hver annonce individuelt.

Gennemgå dine annoncer
Fra den 10. juli 2023 skal alle nye, kopierede eller væsentligt redigerede annoncer indeholde disse oplysninger for at blive offentliggjort. Dette nye krav påvirker ikke annoncer, der kører før den 10. juli 2023, og som ikke er blevet væsentligt redigeret efter denne dato.

Hverken Ticketmaster eller Meta påtager sig juridisk ansvar for ovennævnte lov om digitale tjenester i tilfælde af kundeadministrerede kampagner rettet mod brugere i EU og/eller dets territorier. Kontakt venligst din juridiske repræsentant for at sikre, at du handler korrekt som ovenfor.