Selvom vi bevæger os i en tiltagende digital og mobil retning, værner vi selvfølgelig stadig om vores eksisterende produkter. Herunder blandt andet vores eTicket – dén billet, som dine fans modtager i PDF-format.

Bannerpladserne på billetten er stadig forbeholdt dig som arrangør, men selv hvis du ikke manuelt placerer dine egne bannere på billetten, sætter vi automatisk spot på Ticketmaster-produkter, som kommer dig til gavn og fører til mersalg, fx Resale, Ticket Transfer, Global Account.

Hvis du gerne vil have udskiftet eller blot have lagt dine egne bannere på billetten, så tag fat i vores Client Support-team, og de løser det for dig.